tes

 

Home

Geschiedenis

Wat is een eendenkooi?

Kooibedrijf

Kooiker

Kooikershondje

Eenden

Beheer

Natuur

Excursies

Nieuws

Contact

Links

 

 

Wat is een eendenkooi? 

 Een eendenkooi is volgens het woordenboek 'een stuk land en water ingericht om wilde eenden te vangen'. Meer specifiek,    een bij de Nederlandse jachtwet erkenden en geregistreerde   vanginrichting voor in het wild levende eend-achtingen. Eendenkooien zijn een oorspronkelijk Nederlandse vinding en al bijna 700 jaar bekend. Op basis van regionaal onderzoek wordt aangenomen dat er vroeger ca. 1000 eendenkooien hebben bestaan. Sinds 1979 is het aantal door het ministerie van LNV geregistreerde eendenkooien constant gebleven op 118 stuks, waarvan 13 in Noord-Holland.                   Eenvoudig voorgesteld is het principe van een eendenkooi dat er sprake is van een plas water met wat bos er omheen, aangelegd op een rustige plek in een waterrijk gebied. De oppervlakte varieert van ca. 0,5 ha. tot 35 ha, maar komt gemiddeld op 2 ha. Op de vier hoekpunten van de rechthoekige kooiplas (gem. 0,75 ha groot) is een vangpijp aangelegd.  

 Eendenkooi Stokman