Welkom bij Eendenkooi Stokman

Eendenkooi Stokman is een plek met hoge cultuurhistorische waarde in de Haarlemmermeer. 

Sinds 1701 is de eendenkooi gevestigd op een schiereiland die in het voormalige Spieringmeer uitstak. Dit stuk land met aan drie kanten water was een ideale plek om een eendenkooi te beginnen. Tot op de dag van vandaag wordt het oude kooikerambacht in stand gehouden. 

 

Naast de hoge cultuurhistorische waarde heeft de eendenkooi een hoge natuurwaarde. Er komen vele plant- en diersoorten voor. 

Ton Stokman

Ik ben Ton Stokman. Sinds 2022 ben ik de kooiker van deze eendenkooi. Daarmee ben ik de 8e generatie kooiker in onze familie.

Rondleidingen

De eendenkooi is alleen met een lid van de kooikerfamilie te betreden tijdens een rondleiding. Ieder jaar, vanaf half april tot eind mei zijn er rondleidingen. Op https://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten kunt u zien op welke data rondleidingen gegeven worden. Een rondleiding aanvragen op afspraak is ook mogelijk.

 

Kosten rondleiding

Volwassenen €10,00 

Kinderen t/m 12 jaar €6,75

 

Beschermer/Donateurs Landschap Noord-Holland €6,00 

Kinderen van beschermers €4,00

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers

Lijkt het je leuk om ons te helpen in de kooi? De werkzaamheden varieren van licht tot zwaar. Voor iedereen is er iets te doen.